Hva er Ber­muda­tri­an­ge­let?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Det er ikke be­vist at skip for­svin­ner of­te­re i Ber­muda­tri­an­ge­let enn and­re ste­der. Tri­an­ge­let om­fat­ter far­van­net mel­lom Flo­ri­da, Pu­er­to Ri­co og Ber­mu­da. Sta­dig fle­re spe­ku­ler­te i om om­rå­det var åsted for ufor­klar­li­ge og mu­li­gens para­nor­ma­le fe­no­me­ner i 1960-åre­ne og tid­lig i 1970-åre­ne. Til tross for at det ble hev­det at tu­sen­vis av men­nes­ker på mys­tisk vis had­de for­svun­net in­ne i tri­an­ge­let, fant man ved na­er­me­re etter­syn ut at få av dis­se be­ret­nin­ge­ne var nøy­ak­ti­ge, og at det ikke skjed­de ulyk­ker of­te­re i det­te om­rå­det enn and­re ste­der med like om­fat­ten­de skips­tra­fikk.

An­de­len ulyk­ker i Ber­muda­t­rin­gan­ge­let er den sam­me som el­lers i verden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.