Kan det svek­ke øyne­ne hvis jeg bru­ker bril­ler når jeg ikke tren­ger det?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Det kom­mer an på. For voks­ne tror man ikke det er ska­de­lig for øyne­ne å bru­ke bril­ler du ikke tren­ger, el­ler å bru­ke feil styr­ke. Al­li­ke­vel er det ikke til­rå­de­lig, etter­som du må an­stren­ge øyne­ne mer, noe som kan føre til an­spent­het, hode­pine og and­re pro­ble­mer. Men det å bru­ke bril­ler unød­ven­dig el­ler feil kan ska­pe va­ri­ge ska­der hos barn for­di sy­net fort­satt er un­der ut­vik­ling. Hvis du gir barn spe­sia­li­ser­te bril­ler for til­stan­der som am­bly­opi (syns­svak­het), kan det ska­pe for­and­rin­ger i øyet.

Å bru­ke feil bril­ler er an­stren­gen­de for øyne­ne dine og kan føre til hode­pine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.