Sjø­vett på DuVer­den

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

DuVer­den sjø­farts­mu­se­um og vi­ten­sen­ter samt Gr­en­land fri­lufts­råd in­vi­te­rer til en mor­som og la­e­re­rik ak­ti­vi­tets­dag for hele fa­mi­li­en. Må­let er å la­ere godt sjø­vett, slik

at både sto­re og små kan nyte en trygg og fin som­mer i vår flot­te skjaer­gård.

Her kom­mer brann­ve­se­net med både brann­bil og båt, det blir liv­red­nings­kurs

til­pas­set bar­na, og man kan la­ere nyt­ti­ge knu­ter og knop. Man­ge vil nok set­te pris på å la­ere å til­be­re­de fisk og sjø­mat på bål som et al­ter­na­tiv til den kje­de­li­ge grill­pøl­sa. Det spørs li­ke­vel om ikke det al­ler

mor­soms­te er å få bli med Red­nings­sel­ska­pet ut på tur i Elias-bå­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.