Ac­tion­fylt som­mer­pro­gram på INSPIRIA!

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

I som­mer­fe­rien (17. til 20. au­gust) kan du va­ere med på man­ge spen­nen­de ak­ti­vi­te­ter både in­nen­dørs og uten­dørs med våre ak­ti­vi­tets­ver­ter. Bunge­etram­po­li­ne, ak­ti­vi­tets­par­ken, kon­kur­ran­ser og moro. Som­mer­pro­gram­met

pas­ser for hele fa­mi­li­en!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.