VISS­TE DU AT …?

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Helvetesuka reg­nes for å va­ere den tøf­fes­te tre­nin­gen i USAs for­svar. I gjen­nom­snitt lyk­kes bare 25 pro­sent av

SEAL-kan­di­da­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.