Ube­man­net bakke­kjøre­tøy (UGV)

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

UGV-ene be­gyn­te som ut­plas­se­rings­ro­bo­ter for bom­ber, men ble snart an­er­kjent for sine ev­ner til over­vå­king og re­ko­gno­se­ring. Da­gens UGV-er strøm­mer vi­deo, også med natt- og varme­bil­der, og har ret­nings­mik­ro­fo­ner som kan lyt­te til ter­ro­ris­ters sam­ta­ler. Den ny­es­te ver­sjo­nen kan na­vi­ge­re i trap­per og dess­uten over­le­ve gra­nat­eks­plo­sjo­ner og skudd­sal­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.