Jakt­opp­la­e­ring

Ny Vitenskap - - Miljø -

Førs­te lek­sjon: Spis el­ler bli spist! Slik la­erer un­ge­ne å bli rov­dyr.

Løve Lekeslås­sing er en vik­tig del av opp­la­e­rin­gen. Lø­ve­ne i flok­ken opp­mun­t­rer un­ge­ne til å kas­te seg over og sni­ke på hver­and­re før de får prø­ve seg på bytter.

Ti­ger Før de er 18 må­ne­der, er ti­ger­un­ge­ne er­far­ne je­ge­re. De la­erer ved å føl­ge mo­ren og får lov til å ta li­vet av hen­nes ned­leg­gel­ser.

Le­opard Den vik­tigs­te egen­ska­pen le­opar­den la­erer av mo­ren, er å hol­de fast et dyr, og at det bes­te ste­det å klem­me fast er på hal­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.