Vi­ten­ska­pen bak so­sia­le medi­er

Ny Vitenskap - - Innhold -

So­sia­le medi­er er en av de tek­no­lo­gi­en som de­fi­ne­rer det 21. år­hund­ret. Hva fore­går i ku­lis­se­ne og hva gjør so­sia­le medi­er med oss?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.