Fjer­ning av uøns­ke­de ge­ner

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Stu­di­en iden­ti­fi­ser­te to gen­va­ri­an­ter som ga sto­re ut­slag i over­le­vel­ses­evne in­nen­for ge­ne­ne APOE og CHRNA3. De mu­ter­te va­ri­an­te­ne av APOE har blitt sterkt knyt­tet til Al­z­hei­mers syk­dom og fore­kom sjel­den hos kvin­ner over 70.

En mu­tert gen­va­ri­ant i CHRNA3, som knyt­tes til om­fat­ten­de røy­king hos menn, var sjeld­ne­re hos dem som lev­de til de ble mid­del­ald­ren­de. In­di­vi­der med dis­se mu­ta­sjo­ne­ne vil der­med ha bed­re evo­lu­sjons­mes­si­ge ut­sik­ter. Hvis fors­ker­ne har rett, vil dis­se to gen­va­ri­an­te­ne va­ere noe våre etter­kom­me­re ikke tren­ger å be­kym­re seg for, etter­som na­tur­lig ut­val­ge vil eli­mi­ne­re dem.

Ufor­del­ak­ti­ge va­ri­an­ter av APOE og CHRNA3 vil tro­lig bli valgt bort fra ge­no­me­ne våre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.