Hun­den er selv­be­visst

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

En van­lig måte å tes­te selv­be­visst­het på er å se om dy­ret opp­da­ger en for­and­ring i speil­bil­det sitt når man set­ter en prikk i an­sik­tet de­res. Bare de smar­tes­te dy­re­ne gjør det, og vår bes­te venn er mer av­hen­gig av ne­sen enn av sy­net. Men selv om nye prø­ver vi­ser at hun­den ikke kan se seg selv i spei­let, kan den gjen­kjen­ne sin egen uni­ke lukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.