Emul­sjo­ner

Ny Vitenskap - - Feonvrisrkonimnegnt -

Olje og vann blan­der segNoi­k­nPko­elan­ra­tur­ligP,osla­år hEnv­dis en kokk vil lage en dei­lig, krem­ak­tig saus med de­res ut­valg­te sma­ker, må de få hjelp fra en spe­si­ell in­gre­di­ens. Over­flate­ak­ti­ve stoff, som egge­hvi­te og leci­tin fra egge­plom­men, gjør at de to va­es­ke­ne kan blan­de seg på sam­me måte som luft­bob­le­ne i spi­se­lig skum. En del av det over­flate­ak­ti­ve stof­fet trek­kes til van­net, mens den and­re trek­kes til ol­jen, og der­med kan de to in­gre­di­en­se­ne blan­des sam­men til en emul­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.