Hvor­dan be­stem­mer Face­bo­ok hva som skal vi­ses i din ny­hets­fe­ed?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Face­bo­oks ny­hets­al­go­rit­me tar hen­syn til inn­hol­det du in­volve­rer deg i mest (dvs. bil­der el­ler vi­deo­er), for­hol­det til ven­ne­ne di­ne og hvor man­ge liker­klikk el­ler kom­men­ta­rer inn­leg­get al­le­re­de har, og vel­ger der­et­ter hva det skal vise deg. Den er opp­la­ert og tes­tet av data­pro­gram­me­re­re for å hjel­pe den med å vel­ge de bes­te inn­leg­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.