Hvor­dan kan et mem gå vi­ralt?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

Or­det «mem» (me­me på en­gelsk) ble opp­fun­net av fors­ke­ren Richard Dawkins i 1976 for å for­kla­re hvor­dan ide­er spred­te seg fra per­son til per­son, ved å re­pli­se­re og mu­te­re som ge­ner. Det er ikke en for­mel for suk­sess, men fors­ke­re ved Uni­ver­sity of Memp­his fant at kor­te­re me­mer, me­mer med ban­ning og me­mer som kun­ne re­pro­du­se­res raskt med en mal, had­de høy­est sann­syn­lig­het for å gjø­re det bra.

«Or­det‘mem’ ble opp­fun­net av fors­ke­ren Richard

Dawkins»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.