NYHETENE I TALL

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

18 må­ne­der

Gjen­nom­snitts­ti­den mel­lom sol­for­mør­kel­ser på Jor­da.

300 km/t

Or­ka­nen Ir­mas høy­es­te ved­va­ren­de vind­has­tig­het.

500 si­der

Leng­den til det ma­te­ma­tis­ke be­vi­set brukt til å løse ABC-for­mod­nin­gen.

25 °C

Den høy­es­te tem­pe­ra­tu­ren som er målt i hu­ler un­der isen i An­tark­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.