Ne­an­der­ta­le­re la­get tja­ere

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Ne­an­der­ta­ler­ne kun­ne kan­skje ikke gjø­re opp ild på egen hånd, men ny forsk­ning an­ty­der at de rul­let bjørke­ne­ver til små pak­ker og dek­ket dem med aske fra skog­bran­ner for å lage tja­ere. Den­ne kle­bri­ge mas­sen er fun­net i de­ler av Euro­pa der det bod­de ne­an­der­ta­le­re før and­re men­neske­ar­ter kom dit. Med tja­eren kun­ne ne­an­der­ta­ler­ne lage avan­ser­te red­ska­per ved å fes­te ma­te­ria­ler til hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.