Men­nes­ker kan fin­ne vei med ekko

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Et data­vi­ten­ska­pe­lig team har un­der­søkt voks­ne som har la­ert å fin­ne fram med klikke­ly­der og ek­ko­et de ska­per. Ly­de­ne va­rer i gjen­nom­snitt i tre mil­lise­kun­der, kom­mer opp i 10 hertz og sen­des ut fra mun­nen i en 60 gra­ders kjegle­form.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.