An­tark­tis­li­vet er tru­et

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Data­si­mu­le­ring for­ut­si­er at nes­ten

80 % av de lo­ka­le vir­vel­løse dyre­ar­te­ne vil lide un­der opp­var­min­gen av ha­vet i An­tark­tis. De le­ver på bun­nen av ver­dens kal­des­te hav, og hvis det var­mes opp, har de in­gen ste­der å gjø­re av seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.