Euro­pa har en rønt­gen­la­ser

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Den euro­pe­is­ke X-ray Free Electron La­ser (XFEL) i Ham­burg ble slått på i be­gyn­nel­sen av sep­tem­ber for å for­be­re­de et bom­bar­de­ment av prø­ver med skarpt lys for å få inn­sikt i dets struk­tur på atom­nivå. La­se­r­an­leg­get har 3,4 kilo­me­ter med un­der­jor­dis­ke tun­ne­ler, og rønt­gen­glim­te­ne vil bru­kes til opp­tak av rundt 3000 bil­der i se­kun­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.