Melke­vei­en har en­da et svart hull

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Vi vet at det er et enormt svart hull i sen­trum av vår ga­lak­se, men fors­ke­re i Ja­pan me­ner det­te hul­let har en part­ner. Det nye hul­let er mid­dels stort og kan hjel­pe oss til å for­stå hvor­dan enor­me svar­te hull som Sa­git­ta­ri­us A* har opp­stått. Det an­tas at de størs­te svar­te hul­le­ne dan­nes ved at mind­re svar­te hull blir sugd sam­men, men de fles­te som hit­til er opp­da­get, er en­ten vel­dig små el­ler enor­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.