Jord­skjelv­spo­ren­de nett­verk

qua­kecatch­er.net

Ny Vitenskap - - Forskning -

Qua­ke-Catch­er Network til­byr pro­gram­vare for å gjø­re om ek­sis­te­ren­de baer­ba­re data­ma­ski­ner og sta­sjo­na­ere data­ma­ski­ner til ver­dens størs­te seis­mis­ke nett­verk ved å bru­ke data­ma­ski­nens in­ne­byg­de mikro­elek­tro­me­ka­nis­ke sys­te­mer for å opp­da­ge vi­bra­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.