Plank­ton­por­ta­len

plank­ton­por­tal.org

Ny Vitenskap - - Forskning -

Mar­ker bil­der av plank­ton som er tatt med et un­der­sjø­isk ka­me­ra, for å gi fors­ke­re data om helse­til­stan­den til ha­ve­ne i pro­sjek­tet Plank­ton Por­tal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.