Vi­ten­sent­re­ne

Ny Vitenskap - - Innhold -

Se ak­ti­vi­te­te­ne på de for­skjel­li­ge vi­ten­sent­re­ne rundt om i lan­det.

I påske­fe­rien (lør­dag 24. mars til man­dag 2. april) tar vi fram hans­ker, for­stør­rel­ses­glass og sperre­bånd for å løse årets krim­gåte! Se etter fin­ger­av­trykk og skjul­te spor, knekk ko­der og hemmelige be­skje­der og ikke minst av­slør hvem som står bak årets ugjer­ning! Vil du fin­ne ut av og tes­te hvor­dan kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og de­tek­ti­ver job­ber for å fin­ne den skyl­di­ge? Bli med på KrimLab med Miss Ten­ke­lig De­tek­tiv­sko­le som byr på opp­la­e­ring i alt fra fin­ger­av­trykk og kode­skrift til mik­ro­sko­ps­ana­ly­se og fan­tomteg­ning. Er du en de­di­kert og ob­ser­vant aspi­rant, vil du bli ut­ek­sa­mi­nert som en ekte de­tek­tiv! Se hele påske­pro­gram­met på inspiria.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.