Hvor­for bru­kes vann­kas­te­re på kir­ker?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Vann­kas­te­re er gam­le dre­ne­rings­sys­te­mer som er ut­for­met for å lede vann bort fra byg­nin­ger. De er ofte hug­get ut for å lik­ne et men­nes­ke, et dyr el­ler en my­tisk skik­kel­se, med et rør gjen­nom hal­sen. Når det reg­ner, spy­les van­net ut av vann­kas­te­rens munn, slik at byg­nin­gens veg­ger ikke kom­mer til ska­de. De var mest po­pu­la­ere i go­tik­ken, men ikke alle va­ri­an­te­ne er ekte vann­kas­te­re. De var ofte gro­tes­ke og for­vreng­te skik­kel­ser som man i folke­tro­en men­te vil­le skrem­me vekk onde ån­der. Det­te ble mye brukt i kir­ker og klost­re, men også and­re byg­nin­ger. De­ko­ra­ti­ve skulp­tu­rer uten vann­rør kal­les «gro­tes­ker».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.