Vil vi kun­ne rei­se i ly­sets has­tig­het?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Iføl­ge Ein­steins spe­si­el­le re­la­ti­vi­tets­te­ori er det umu­lig for et­hvert ob­jekt med mas­se å nå ly­sets has­tig­het. Et rom­far­tøys ak­se­le­ra­sjon kre­ver ener­gi, og jo ras­ke­re far­tøy­et be­ve­ger seg, jo mer ener­gi har det, og desto stør­re er dets mas­se. Der­med øker også det nød­ven­di­ge energi­be­ho­vet for å øke far­ten yt­ter­li­ge­re. Å få et rom­far­tøy opp i ly­sets has­tig­het vil kre­ve en uen­de­lig energi­meng­de, og der­for er det­te umu­lig.

Så vidt vi vet er det rett og slett umu­lig å rei­se i ly­sets has­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.