Hvor­dan får ast­ro­no­me­ne over­sikt over na­er-jorden­ob­jek­ter?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

De bru­ker noe som kal­les en CCD-en­het, som tar pik­se­ler­te bil­der av den sam­me de­len av him­me­len med noen mi­nut­ters mel­lom­rom. De­ret­ter sam­men­lik­nes bil­de­ne for å kart­leg­ge ob­jek­ter som har flyt­tet på seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.