Hvor­for bru­kes tann­re­gist­re til iden­ti­fi­se­ring av lik?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Ten­ner er so­li­de og har leng­re hold­bar­het enn bløt­vev etter at men­nes­ker dør. Og, ak­ku­rat som fin­ger­av­trykk, er alle mun­ner uni­ke. Kje­vens og ten­ne­nes fa­song og ut­for­ming kan si oss mye om per­sonens al­der og kjønn, og uni­ke ka­rak­te­ris­ti­ka, som fyl­lin­ger, kan bi­dra til iden­ti­fi­se­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.