Po­li­tisk lo­gikk

Rogalands Avis - - Kommentar -

Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus må spa­re 130 mil­lio­ner kro­ner nes­te år for å få lov til å byg­ge nytt syke­hus.

Det nes­te spare­til­ta­ket blir vel at ymse av­de­lin­ger for hjer­te, nyre, bla­ere og bruk­ne bein av­vik­les – og at inn­kom­men­de pa­si­en­ter mel­der seg di­rek­te på pa­to­lo­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.