Vars­ler kon­troll av belte­bruk

Rogalands Avis - - Samfunn -

BUSS: Sta­tens veg­ve­sen mel­der om kon­trol­ler av belte­bruk i bus­ser over hele lan­det. Pas­sa­sje­rer og sjå­fø­rer uten bel­te kan måt­te pun­ge ut med 1.500 kro­ner i ge­byr. Ni per­soner har mis­tet li­vet i buss­ulyk­ker mel­lom 2014 og 2016. Un­der kon­trol­ler i vår ble 237 pas­sa­sje­rer ilagt ge­by­rer i lø­pet av en uke. – Buss­ulyk­ke­ne er få, men når de først fore­kom­mer er skade­po­ten­sia­let stort. Fle­re av dem som har mis­tet li­vet i buss­ulyk­ker de sis­te åre­ne had­de over­levd der­som de had­de brukt bel­te, sier Ida Ber­ge­ne Kongs­rud i Sta­tens veg­ve­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.