Löf­ven over­lev­de vo­tum

Rogalands Avis - - Verden -

SVE­RI­GE: Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter Stefan Löf­ven (S) over­lev­de i går et mis­til­lits­vo­tum i Riks­da­gen. Mis­til­lits­for­sla­get mot ham ble frem­met av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. 43 med­lem­mer av Riks­da­gen stem­te for mis­til­lits­for­sla­get, 136 stem­te mot, mens 155 av­sto fra å stem­me. For at en re­gje­ring skal gå av gjen­nom mis­til­lit, må for­sla­get ha støt­te fra minst 175 av 349 re­pre­sen­tan­ter i Riks­da­gen. I for­kant av av­stem­nin­gen gikk Social­de­mo­kra­ter­nas (S) gruppe­le­der An­ders Yge­man opp til ta­ler­sto­len, og tok kraf­tig til orde mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas (SDS) mis­til­lits­for­slag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.