Blå­blå vin­dar om nat­ten

Du skal ikke sove bort valg­nat­ta. Det ble nach­spiel bak slot­tet.

Rogalands Avis - - Helg - Lars.west.john­sen@dags­avi­sen.no

– Lil­le sindremaaan min, eg e

he­me!

Klok­ka er halv tre natt til tirs­dag. Dø­ra går igjen med et brak i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen bak slot­tet. Er­na Sol­berg spar­ker av seg pump­se­ne så den nors­ke sam­tids­kuns­ten fy­ker vegg­imel­lom. – Sind­re! Hal­lai­en?! Ekte­man­nen Sind­re brå­våk­ner på so­fa­en i and­re eta­sje. Ser på klok­ka. Et lite hel­ve­te pres­ses ut mel­lom ten­ne­ne. Sind­re had­de sov­net til Dags­revy­en som van­lig. – Koss’n gikk det då?

Er­na Sol­berg står nå bred­beint i dør­åp­nin­ga. I den ene hån­da har hun en flas­ke. Kropps­språ­ket etter­la­ter in­gen tvil om ut­fal­let. Hun ser bare på han. Og så stem­mer hun i:

– Fra Ny­mark til Lak­se­våg. – Sant?

Hun smel­ler ne­ven i veg­gen.

– Fra Nord­nes til Lodde­fjord Torg. – Sant?

Høy­ere nå.

– Hele Bergen vet at gul­let ska hem. – Sant?

– Gul­let ska hem.

– Sant???

– Gul­let ska he­e­e­e­eem

Hem til Bergen

Gul­let skal hem

– Vi vant, sindre­bassn!!! Vi vant! – Å ja.

– Ka har du gjort då?

– Eg har pus­set pis­to­le­ne, så kub­bet eg på so­fa­en.

– Så bra, legg deg du, så tar eg og mine fine frøk­ner og fy­rer litt?

– Hei Sind­re, sier Tri­ne og Siv som har kom­met fram fra bak Er­na, og for­svin­ner ut på kjøk­ke­net.

Siv åp­ner en flas­ke med champag­ne og set­ter den til lep­pe­ne, og sen­der den vi­de­re til Tri­ne.

– Kan ae sa­ett på ei plat?

– Kjør på Tri­ne, føl deg som he­me! Men isje ett ord til om den kunn­skaps­mi­nis­ter­job­ben, åkei? Pjok­ken sit­ter trygt.

Fra høyt­ta­ler­ne strøm­mer ly­den av svens­ke til­stan­der:

Blå blå vin­dar och vat­ten blå blå him­lar och hav Blå blå känslor i nat­ten

– AE aelsk den låta og blå er såååå fint! Fi­nar enn grønt. Vi spa­elt den i styk­ker på Nam­sos på 80-ta­let, før ae bynt som la­erer.

– Ooola­la, ikke bare låta som er fin, To­mas Le­din, det var sa­ker.

– Deg om det, Siv’en, eg li­kar di blond, hoho. Men lå­ten e knall i pad­den. Den skal vi spil­le ofte, skål for fire nye år, pi­ker!

– Hvor ble Sind­re av?

– Han smet seg nok inn i sen­gen. – Na­evnt ae at ae va lae­rar, at ae bra­enn førr kunn­skap, og førr dae, Er­na?

– Ka sa eg, isje mer bu­si­ness no!? Og isje mer smis­king. Isje va­er en ra­ev­va­dil­ter. Det enes­te eg kan lo­ve e kul­tur! Hon ska ut på ra­even. Blååååååå, blååååå vin­dar och vat­ten!

– AE vill itj ha kul­tur.

– Be­gynn å grin, alle må star­te et sted. Og det er sorte bi­ler hos kul­tur også! Vi måt­te ta bar­ne- og like­stil­ling, skjøn­neru? Som om vi bryr oss, bry­ter Siv inn.

– Men ka om vi la­egg kul­tur til kunn­skap?

– Noooo, noooo må du gi deg, Tri­ne, sja­egge­gut­ten blir. Eg e litt måne­be­dot­ten over at du isje lyt­ter. E du sløk­ket, skal du ha deg en på nai­en?

– Olje.

– Ka?

– Olja.

– Ka med den?

– AE kan bytt mot olje.

– Ka? Siv, slå av mu­si­ken.

– AE gjør ka som helst.

– Ho­nen pit­le, no snak­kar vi. Eg gir deg de­par­te­men­tet, vi får olje i nord?

– Jepp.

– Men par­ti­et, då?

– Det e det ae som sty­re. – Åkei­en. Fram med lab­ben, tjom­mis, den slår eg til på. Pjok­ken kom­mer til å bli tus­se­te, men han kan få noe an­net. Solgt til la­dy­en i grønt!

– Siv’en, åp­ner du en flas­ke te? Det­te må fei­res. Gul­let og ol­jen e he­e­e­e­e­e­e­eem!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.