Tid på Tøy­en,

Rogalands Avis - - Helg -

Kafé­bor­de­ne uten­for Munch­mu­se­et er blan­ke i so­la, me­tal­lis­ke sirk­ler som blen­der øyet. Jeg har fun­net et le­dig bord, rett ved si­den av meg sit­ter det tre da­mer. Jeg viss­te hvem den dama var, sier den ene. Har du ikke fått det med deg? Hun plei­de å sit­te på ka­fe­en borte i gata her. Og nå er hun død. De tre da­me­ne har nøk­kel­kort rundt hal­sen, kan­skje ar­bei­der de i naer­he­ten, kan­skje har de for vane å spi­se lunsj ute, på en av Tøy­ens ka­fe­er. Er hun drept? Det er for­fer­de­lig. Da­me­ne nik­ker, gjen­tar det for­fer­de­li­ge ved at et men­nes­ke de gikk for­bi og en gang iblant satt ved si­den av, er drept. Når de drar hjem, er det ikke til den kom­mu­na­le går­den der dama ble drept, der det bor over seks­ti un­ger. Bak­ken er våt et­ter nattas regn, og as­fal­ten er dekt av rosa bloms­ter fra kirse­ba­er­tre­et, de fes­ter seg til så­le­ne på sko­ene når jeg rei­ser meg og går. Jeg snur meg og ser mot Munch­mu­se­et, arve­søl­vet som ble solgt, byt­ta, snart flyt­ta. Ser­vi­tø­ren tør­ker av bor­det jeg satt ved. Nå er det klart for noen and­re. Foran meg på for­tau­et går det en gutt sam­men med det jeg reg­ner med er mora, gut­ten drar i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.