ØS­TER­ÅS

Rogalands Avis - - Helg -

«Mitt førs­te inn­trykk av Oslo var fjor­de­ne, alle dis­se små øy­ene, små hus og høst­far­ger. Det var fan­tas­tisk, for det var en ny­de­lig dag, det var klar blå him­mel, og det var helt stil­le. Men det var is­kaldt, og jeg hus­ker at jeg skrev i dag­bo­ken at det var for­fer­de­lig kaldt. Det var 9 pluss­gra­der, men vi kom jo fra Sy­den, og det sis­te vi had­de opp­levd var 43 varme­gra­der, så det var litt an­ner­le­des. Det­te er 70 år si­den, tenk, og etter­som det var rett et­ter kri­gen var alt ra­sjo­nert, men vi had­de mat med oss fra Mex­i­co.»

VITZA:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.