JAZZ

Når tromme­sla­gar Es­pen Rud kal­lar sitt strå­lan­de nye al­bum et­ter ein fisk, trengst ei for­kla­ring.

Rogalands Avis - - Helg -

«CARLA. THE FISH»

Es­pen Rud

(Cur­ling Legs/ Mu­sikk­ope­ra­tø­re­ne) «Carla. The Fish» (Cur­ling Legs/ Mu­sikk­ope­ra­tø­re­ne) hei­ter pro­duk­tet, og eitt skal det ha. Dess­utan eit band med dei seks bes­te i sitt slag, her med Hanna Pauls­berg på top­pen av ban­det der sje­fen er fødd i 1948, og har ei me­ritt­lis­te som star­tar midt på seksti­ta­let då han spe­la i trio med Svein Fin­ne­rud.

Med unn­tak av ein låt frå stein­røy­sa har han skri­ve alt sjølv, og får Prøy­sen-lå­ten til å svin­ge så det held, med Hanna Pauls­berg som dri­van­de so­list.

Fele­ko­me­ten Adri­an Lø­seth Wa­a­de har for­nya norsk jazz, der vi­bra­fo­nist Rob Wa­ring er ein an­ker­mann, pia­nist Er­lend Slette­vold har sik­ker plass, Jo Foug­ner Skaansar er bas­sist i sa­er­klas­se, At­le er den and­re Nymo et­ter Fro­de, på bass-kla­ri­nett. Es­pen Rud er ikkje ber­re tromme­sla­gar og lei­ar i sa­er­klas­se, men er ein av dei bes­te låt­skri­va­ra­ne, for band i alle for­mat. Men kvar vart det av Carla og fisken?

Ein vak­ker bal­la­de med Rob Wa­ring som so­list vart tit­tel­spo­ret på ei pla­te med dag­leg­dag­se tit­lar som en­dar med «Sis­te fer­ge», eit tema frå ein Carla Bley-låt som kom Es­pen Rud for øyret.

Si­dan seksti­ta­let har Es­pen Rud leia el­ler vore med i eit utal band, man­ge som lei­ar. Ein trio, Min Bul, var med Terje Ryp­dal og Bjør­nar And­re­sen, han spe­la med Chet Ba­ker, og han gav ut pla­ta «Ho­tel­suite» i 1984. Han vann Bud­dy i 1983, og leia sin ei­gen seks­tett «Rud­len­de» som gav ut pla­te, og han har ein vel­dig vel­de­fi­nert måte å spe­le på.

Di­for tek han også den tida han treng til dei ti lå­ta­ne på pla­ta. Sjølv ser han på al­bu­met som ei tjukk no­velle­sam­ling for ein le­sar.

Han skriv lå­tar som ald­ri blir kje­de­le­ge. Der­med gjeld det ber­re å høy­re et­ter kvar el­ler når spo­ra et­ter Carla Bley duk­kar opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.