Støt­ter grave­jour­na­lis­ter

Rogalands Avis - - Kultur -

Da­vid La­ger­crantz, som sri­ver vi­de­re på «Mil­len­ni­um»-se­ri­en, do­ne­rer en halv mil­lion svens­ke kro­ner til Före­nin­gen Grävan­de Jour­na­lis­ters stif­tel­se Gräv­fon­den, skri­ver Dagens Ny­he­ter. Fon­det lig­ner nors­ke SKUP– Stif­tel­sen for grav­en­de jour­a­lis­tikk. – Det blir jo ty­de­lig at det frie or­det er un­der an­grep i ver­den i dag. Anti­de­mo­kra­tis­ke kref­ter vokser seg ster­ke, og løg­nen og feil­in­for­ma­sjo­nen får stør­re inn­fly­tel­se i det of­fent­li­ge rom. Un­der­sø­ken­de jour­na­lis­tikk er der­for vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne. Det er al­vor nå, sier han til Dagens Ny­he­ter. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.