Us­man Sa­le brakk krage­bei­net

Rogalands Avis - - Sport -

Us­man Sa­le ble kjørt rett til syke­hus et­ter en du­ell på tors­da­gens tre­ning. Der ble det be­kref­tet at han har på­dratt seg brudd i krage­bei­net.

–Us­man har bruk­ket krage­bei­net, og må be­la­ge seg på mel­lom seks til åtte uker re­kon­va­le­sens. Et­ter det får vi høre hva le­ge­ne sier, sier medi­sinsk an­svar­lig i Viking, Hall­vard Gro­va.

Der­med mis­ter han sann­syn­lig­vis res­ten av se­son­gen.

–Han tren­ger også en til­venn­ing s pe­rio­de etter­at han har blitt skade­fri, og må kom­me seg til­ba­ke i kamp­form igjen. Så det kan godt hen­de at han er fer­dig for se­son­gen ja, sier Gro­va.

Us­man Sa­le hjel­pes av tors­da­gens tre­ning av Gro­va

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.