KEEPERDEBUTANTER:

Rogalands Avis - - Sport -

Med sine 20 år og 127 da­ger i dag, er ikke Amund Wich­ne blant de yngs­te keeper­ne som har de­bu­tert. Dis­se er blant keeper­ne som har de­bu­tert i en yng­re al­der enn Wich­ne:

■ Las­se Staw (16 år, 303 da­ger) mot Viking 30.10.04 for Fred­rik­stad.

■ Knut Borch (17 år, 144 da­ger) mot Sogn­dal 15.06.97 for Tromsø

■ Aslak Falch (17 år, 151 da­ger) mot Strøms­god­set 25.10.09 for Viking

■ Sond­re Ross­bach (17 år, 227 da­ger) mot AAFK 22.09.13 for Odd

■ Her­mann Rho­dén (17 år, 346 da­ger) mot Start 3.04.11 for Strøms­god­set.

■ Per Kris­ti­an Brå­tveit (18 år, 114 da­ger) mot Strøms­god­set 09.06.14 for Hauge­sund

■ Mat­hias Dyn­ge­land (18 år, 181 da­ger) mot Sta­ba­ek 30.03.14 for Sogn­dal

■ Arild Øst­bø (19 år, 69 da­ger) mot Hauge­sund 25.07.10 for Viking

■ Pål Vest­ly Hei­gre (19 år, 232 da­ger) mot Vå­ler­en­ga 9.11.14 for

Start

■ Gud­mund Kongs­havn (18 år, 246 da­ger) mot Odd 26.09.09 for Vå­ler­en­ga

FOTO: PÅL KARSTENSEN

Skul­le Wich­ne få de­bu­ten på søn­dag får han den i en yng­re al­der enn både Ru­ne Jar­stein og Ør­jan Ny­land. er han langt fra den yngs­te som har de­bu­tert. Både i Viking og el­lers i lan­det er det man­ge keepe­re som har de­bu­tert i yng­re al­der enn Wich­ne. (se fakta­boks).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.