Gress fa­vo­ri­se­rer Viking

Rogalands Avis - - Sport -

Viking har bare tapt én kamp hjem­me for Molde si­den 2005, og Vi­king­tre­ner Ian Burchnall vil ikke at den sta­ti­stik­ken skal øde­leg­ges nå.

– Det er en god sta­ti­stikk å ta med seg inn i kam­pen, og mye av grun­nen til det er nok at vi spil­ler på na­tur­gress mens de spil­ler på kunst­gress. Molde er et vel­dig godt lag, men spil­ler­ne de­res er vant med å spil­le på et jevnt un­der­lag. Det kan fa­vo­ri­se­re oss, da Molde nok ikke li­ker å kom­me hit for å spil­le på gress, sier Burchnall.

Viking er imid­ler­tid i for­hand­lin­ger med kom­mu­nen om å over­ta sta­dion, og da blir det kunst­gress også i Jåt­tå.

Ian Burchnall hå­per gres­set vil gi Viking en for­del

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.