Dra­ma da Viking slo Bry­ne

Rogalands Avis - - Sport -

Bry­ne le­det 4-2 tolv mi­nut­ter før slutt, og så ut til å gå vi­de­re til semi­fi­na­len i junior-nm tors­dag kveld, men da Andreas Dy­be­vik ble ut­vist like før slutt end­te det med stort dra­ma i Jåttåvågen.

Først re­du­ser­te Li­ban Ab­di med tre mi­nut­ter igjen å spil­le, før Las­se Ege­land smått sen­sa­sjo­nelt ut­lig­net hele mi­nut­ter på over­tid.

Det før­te til at la­ge­ne måt­te ut i eks­tra­om­gan­ger, og der var det Jens Huse­bøs lang­skudd i krys­set som ble ut­slags­gi­ven­de da Viking full­før­te snu­ope­ra­sjo­nen og gikk vi­de­re til semi­fi­na­len.

De sis­te kvart­fi­na­le­ne spil­les i lø­pet av da­gen. ni

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.