Alle ti­ders mu­lig­het

Rogalands Avis - - Sport -

Tot­ten­ham har slitt med å vin­ne kam­per på Wem­bley, som er de­res nye hjemme­bane for året. Før kam­pen mot Dort­mund sist har det stort sett blitt tap, og la­get har al­le­re­de gitt fra seg fle­re po­eng hjem­me enn i hele fjor. I midt­uken ble det en­de­lig sei­er, om enn med litt hjelp fra dom­mer­trio­en, men i hel­gen har Har­ry Ka­ne, Dele Al­li, Chris­ti­an Eriksen og res­ten av Mau­ri­cio Pochet­ti­nos menn en alle ti­ders mu­lig­het til å sik­re seg den førs­te liga­sei­e­ren på Wem­bley mot Swan­sea.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.