Bay­ern München vil roe kri­ti­ker­ne

Rogalands Avis - - Sport -

Bay­ern München har hatt en uvan­lig ruf­se­te se­rie­start til dem å va­ere. Mot Mainz lør­dag har la­get mu­lig­het til å kom­me til­ba­ke på vin­ner­spo­ret. In­ter­ne krang­ler, spil­le­re som of­fent­lig kri­ti­se­rer klub­bens inn­kjøps­po­li­tikk og etab­ler­te spil­le­re som blir sure når de blir byt­tet ut. Det vel­kjen­te kol­lek­ti­vet har hang­let de sis­te uke­ne. Sist helg ble det 0-2-tap for Hof­fen­heim. Det er meldt om knu­te på trå­den mel­lom tre­ner Car­lo An­ce­l­ot­ti og stjerne­spil­le­re som Tho­mas Mül­ler, Franck Ri­bé­ry og Ro­bert Lewan­dow­ski.

– Vi må spil­le mer som et lag. Va­ere mer kon­sen­trer­te, sier for­svars­stjer­nen Jé­rô­me Boateng uten å vil­le si noe om de an­gi­ve­li­ge uro­lig­he­te­ne i spil­ler­gar­de­ro­ben den sis­te uken.

(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.