Bry­ter taus­hets­plik­ten

Rogalands Avis - - Samfunn -

Jo­nas Kin­ge Ber­g­land er til­ba­ke med en split­ter ny fore­stil­ling etter den kri­ti­ker­ros­te «Dr. Ber­g­land og den al­ter­na­ti­ve medi­sin». Ber­g­land er ko­mi­ker, lege og idretts­ut­øver fra Holm­lia uten­for Oslo, og den­ne gan­gen er det «Dr. Ber­g­land bry­ter taus­hets­plik­ten» som står på pla­ka­ten i Stav­an­ge­ren i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.