Slipp­fest på Sting Ne­re

Rogalands Avis - - Samfunn -

I dag er To­re Ren­berg til­ba­ke med tred­je bind i Tek­sas-se­ri­en. I ro­ma­nen «Ska­da Gods» fort­set­ter den vil­le sa­ga­en om Hil­le­vågs­gjen­gen. Sam­me dag slip­per Ren­berg sitt and­re solo­al­bum, «Ein dag te», pro­du­sert av Bjar­ne Stens­li. I dag klok­ken 20.00 er det der­for slipp­fest for både bok og al­bum på Sting Ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.