Fil­ming mørk­leg­ger ga­ter

Rogalands Avis - - Samfunn -

I hele ok­to­ber vil inn­spil­lin­gen av Tv-se­ri­en «Lykke­land» set­te preg på Stav­an­ger, mel­der Stav­an­ger kom­mu­ne.

Blant an­net vil Vaisen­hus­gata bli mørk­lagt i kveld og i mor­gen kveld.

Det blir en del tra­fikk­end­rin­ger når de­ler av Stav­an­ger skal brin­ges til­ba­ke til opp­star­ten av olje­even­ty­ret i Nor­ge på 1960og 70-tal­let. Pub­li­kum opp­ford­res til å ta hen­syn mens inn­spil­lin­gen på­går.

Se­ri­en får pre­miere på NRK i 2018. Re­gis­sø­rer er Pet­ter Na­ess og Pål Jack­man. Blant skue­spil­ler­ne som bi­drar fin­ner vi kjen­te lo­ka­le navn som Ve­gar Ho­el og Pia Tjel­ta.

Vaisen­hus­gata. Foto: Bengt Energård

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.