Bed­re be­hand­lings­til­bud

Rogalands Avis - - Samfunn -

STAV­AN­GER: Den­ne uken åp­net or­to­ge­ria­trisk sek­sjon ved Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus (SUS). Et tet­te­re sam­ar­beid mel­lom or­to­pe­der og tverr­fag­lig ge­ria­trisk team, skal gi bed­re pro­gno­ser etter et hofte­brudd. Sam­men med or­to­pe­der og ge­ria­te­re, skal far­ma­ko­lo­ger og fy­sio­te­ra­peu­ter sør­ge for et kom­plett be­hand­lings­til­bud til dis­se pa­si­en­te­ne, skri­ver Hel­se Stav­an­ger.

Nor­ge er på ver­dens­top­pen i an­tall år­li­ge hofte­brudd.

Stav­an­ger uni­ver­si­tets­sjuke­hus be­hand­ler rundt 440 hofte­brudds­pa­si­en­ter i året i al­ders­grup­pen over 50 år, det vil si 8-9 per uke, skri­ver fy­sio­te­ra­peu­ten.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.