Ber om retts­psy­kia­trisk vur­de­ring

Rogalands Avis - - Samfunn -

KRISTIANSAND: Po­li­ti­et i Kristiansand ber om en retts­psy­kia­trisk vur­de­ring av kvin­nen som er sik­tet for å ha drept eks­sam­bo­eren og fa­ren sin. – Det er en al­vor­lig straffe­sak vi står over­for, og det er også av hen­syn til al­vor­lig­hets­gra­den at vi øns­ker det. Når men­nes­ker er sik­tet for så al­vor­li­ge hand­lin­ger, er det vik­tig å vur­de­re om ved­kom­men­de er til­reg­ne­lig, sier fun­ge­ren­de på­tale­le­der Ceci­lie Pe­der­sen Hil­le i Ag­der po­liti­dis­trikt til VG. Den 42 år gam­le kvin­nen ble på­gre­pet tirs­dag og ons­dag va­re­tekts­fengs­let i fire uker på grunn av be­vis­for­spil­lel­ses­fare, de to førs­te uke­ne un­der­lagt full­sten­dig iso­la­sjon. NTB har ikke lyk­tes i å få noen kommentar fra kvin­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Ole Andreas Th­ra­na.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.