Sol­berg hen­ter inn Flåt­ten

Rogalands Avis - - Samfunn -

STATSSEKRETAER: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) hen­ter inn Høy­re-ve­te­ran Svein Flåt­ten (72) som statssekretaer ved Stats­mi­nis­te­rens kon­tor. Flåt­ten har fire pe­rio­der – 16 år – bak seg som stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re. Da han ble inn­stilt på tredje­plass på stor­tings­valg­lis­ten av Vest­fold Høy­re før årets stor­tings­valg, valg­te ve­te­ra­nen å trek­ke seg fra hele no­mi­na­sjons­pro­ses­sen. Nå får han li­ke­vel fort­set­te i riks­po­li­tik­ken som en av stats­mi­nis­te­rens al­ler na­er­mes­te og mest be­trod­de med­ar­bei­de­re. Flåt­ten går inn for statssekretaer Tor­kild Heb­bert Hauk­aas. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.