Dømt for over­falls­vold­tekt på 72-åring

Rogalands Avis - - Samfunn -

BAERUM: En 41 år gam­mel polsk mann er dømt til fire og et halvt års feng­sel for å ha over­falt og vold­tatt en kvin­ne i 70-åre­ne som var på skogs­tur i Bae­rums­mar­ka i fjor.

Dom­men i Bor­gar­ting lag­manns­rett er et halvt år mil­de­re enn dom­men fra As­ker og Baerum ting­rett i mars, der straf­fen ble på fem års feng­sel. Man­nen er, som i ting­ret­ten, også dømt til å be­ta­le kvin­nen 140.000 kro­ner i opp­reis­ning. Over­falls­vold­tek­ten skjed­de mens den nå 72 år gam­le kvin­nen skul­le fin­ne tur­ori­en­te­rings­pos­ter i om­rå­det oven­for By­krys­set i Lomme­da­len, ikke langt fra Au­re­vann.

Man­nen har nek­tet for å ha hatt noe med over­gre­pet å gjø­re og an­ket over skyld­spørs­må­let.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.