King-tåke kan­sel­lert

Rogalands Avis - - Kultur -

Tv-dra­ma­ti­se­rin­gen av Step­hen King-bo­ken «The Mist» er kan­sel­lert etter bare én se­song. Sam­ti­dig som «It» skrem­mer kino­gjen­ger­ne og ting ty­der på at det blir en opp­føl­ger­film, slo ikke Kings skrems­ler fra 1980 like godt an på fjern­syn, mel­der The Wrap. Der­med ble det med en ti epi­so­der lang se­songs skild­ring av tå­ken som si­ver inn over en små­by og vi­ser seg å skju­le monst­re av en an­nen ver­den. På rolle­lis­ten sto Mor­gan Spec­tor, Men Step­hen King (70) har and­re pro­sjek­ter i gang på skjerm og ler­ret: I USA had­de se­ri­en «Mr Mer­ce­des» au­gust­pre­miere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.