«Natte­vak­ten» ob­li­ga­to­risk

Rogalands Avis - - Kultur -

Ob­li­ga­to­risk be­søk i Rij­ks­mu­se­um for å be­skue Rem­brandts «Natte­vak­ten» og om­vis­ning i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen inn­går i skole­pla­ne­ne til Ne­der­lands nye re­gje­ring. For­sla­ge­ne står å lese i den po­pu­la­ere tab­loid­avi­sen De Te­le­graaf. Lek­ka­sjen kom­mer sam­ti­dig med at Ne­der­land for­sø­ker å stab­le på bei­na en fire­parti­re­gje­ring etter val­get i mars. Et ob­li­ga­to­risk be­søk i Rij­ks­mu­se­um for å ta det be­røm­te ma­le­ri­et «Natte­vak­ten» i øye­syn er blant de sa­ke­ne alle de fire par­ti­ene er eni­ge om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.