Gre­en enes­te som er usik­ker

Rogalands Avis - - Sport -

Med unn­tak av sus­pen­der­te Kris­tof­fer Hau­gen, er Ge­or­ge Gre­en den enes­te som er usik­ker til opp­gjø­ret mot Strømsgodset søn­dag kveld.

– Ge­or­ge måt­te gå av fre­da­gens tre­ning, da han had­de vondt i skul­de­ren. Vi får se hvor al­vor­lig det er, og om han kan tre­ne lør­dag. Men bort­sett fra han er alle fris­ke og ras­ke, sier Burchnall som ikke vars­ler om sto­re end­rin­ger i hver­ken kamp­plan el­ler spil­ler­tropp.

Der­med blir det­te tro­lig la­get mot Strømsgodset (3-4-3):

Wich­ne – Gregov, Mar­tin­sen, Nord­vik – Kron­berg, Da­ni­el­sen, Jenkins, Ry­er­son – Høi­land, Gues­san, Tor­stein­bø.

Ge­or­ge Gre­en gikk av fre­da­gens Viking-tre­ning

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.